Go to file
Eirik Th S 23f98c2fcf Modul 8 oppgave 5 2021-11-24 16:26:12 +01:00
modul1 Modul 7 2021-11-22 16:33:46 +01:00
modul2 Refaktorering for å ha ha med flere moduler for en innlevering 2021-10-18 19:37:23 +02:00
modul3 Modul 5 2021-11-17 08:02:45 +01:00
modul4 Modul 5 2021-11-17 08:02:45 +01:00
modul5 Modul 5 2021-11-17 08:02:45 +01:00
modul6 Modul 7, sjekk om du er logget inn, eller om tabellen ikke finnes 2021-11-23 17:26:20 +01:00
modul7 Modul 7, sjekk om du er logget inn, eller om tabellen ikke finnes 2021-11-23 17:26:20 +01:00
modul8 Modul 8 oppgave 5 2021-11-24 16:26:12 +01:00
.gitignore Foreløpig modul 8 2021-11-24 08:52:00 +01:00
README.md Inital commit 2021-08-23 10:41:53 +02:00
common.php Refaktorering for å ha ha med flere moduler for en innlevering 2021-10-18 19:37:23 +02:00
composer.json Foreløpig modul 8 2021-11-24 08:52:00 +01:00
composer.lock Foreløpig modul 8 2021-11-24 08:52:00 +01:00
createModuleFolder.sh Dark-mode. (Kan deaktiveres med class .light på <body>) 2021-10-18 20:01:45 +02:00
eirik_modul1.zip Modul 2 + template 2021-08-28 18:59:08 +02:00
index.css Modul 8 2021-11-24 15:32:50 +01:00
index.php Dark-mode. (Kan deaktiveres med class .light på <body>) 2021-10-18 20:01:45 +02:00
mal.php Updatet template 2021-11-03 23:16:16 +01:00

README.md